Wednesday, June 12, 2013

Chuyển từ chữ thường sang chữ in hoa


Bạn muốn chuyển từ chữ thường sang chữ in hoa?

Một thao tác rất đơn giản để chuyển từ chế độ

chữ thường sang chữ in hoa

trong trình soạn thảo văn bản microsoft word.
Bạn chỉ việc chọn những chữ mà mình muốn chuyển từ in thường sang in hoa hoặc ngược lại, sau đó nhấn tổ hợp phím SHIFT + F3 để chuyển từ in thường sang  in hoa hoặc ngược lại.
cách chuyển từ in thường sang in hoa và ngược lại

0 comments:

Post a Comment